Om

Koreografiska Konstitutet

Koreografiska Konstitutet är en plattform som föreslår och producerar konstnärliga utvecklingsprojekt för koreografer.

Koreografiska Konstitutet rör sig mellan och kompletterar befintliga strukturer inom koreografiområdet. Vi arbetar långsiktigt för konstnärlig utveckling och utökade konstnärliga möjligheter inom och för koreografi som konstområde.

Organisationen är flexibel och lyhörd för de konstnärliga behov och intressen som finns både inom fältet och inom verksamheten. Koreografiska Konstitutets skiftande roll och position gör att vi inte är låsta till ett specifikt sätt att producera, skapa, kommunicera eller mötas.

 

Konstnärliga ledare

Marie Fahlin är utbildad koreograf vid School for New Dance Development, Amsterdam, och har sedan 1992 skapat ett fyrtiotal verk på såväl stora dansscener som i utomhusmiljöer. Marie samarbetar regelbundet i projekt med konstnärer från andra discipliner och driver också konstnärliga utvecklingsprojekt, bl.a. med Filippa Arrias på Kungliga Konsthögskolan, Unheimliche Verbindungen, samt medverkar i forskningsprojekt, Music in Movement, av Stefan Östersjö. Efter arbetet som koreograf och kurator för festival:display, 2011, Moderna Museet, tillsammans med Rebecca Chentinell, har hon fortsatt att utveckla projekt i gränsområdet mellan koreografisk och kuratoriell verksamhet, bl.a. genom Koreografiska Konstitutet. Fahlin är medlem i Weld Company och sedan 2014 doktorand i koreografi vid Stockholms konstnärliga högskola.
mariefahlin.se

Rebecca Chentinell arbetar med dans och koreografi och har sin bas i Stockholm. Hon är utbildad dansare vid Kungliga Svenska Balettskolan samt den forskningsbaserade masterutbildningen i koreografi vid ArtEZ University of the Arts i Holland. Rebecca är en av medlemmarna i the thing och en av grundarna av Diggapony Collaborations. Tillsammans med Marie Fahlin driver hon Koreografiska Konstitutet som bland annat organiserar och kuraterar festival:display samt ger ut Koreografisk Journal. Chentinell är också engagerad i Kulturrådets referensgrupp för dans.
chentinell.com