Koreografisk Journal #5

Ladda ner Koreografisk Journal #5 här!

 

Tema #5: Text

koreoochgrafi_KJKoreografisk Journal #5 med tema Text undersöker relationen mellan koreografi och text som interrelaterade uttryck. I dans- och koreografifältet har vi de senaste åren sett ett ökat intresse för skrivande både som koreografisk verksamhet och som olika former för reflektion och översättande mellan konstformerna inom den egna praktiken, men även till diskursen och akademiseringen av dans- och koreografiområdet. Det utökade koreografiska fältet har också öppnat upp för att förstå skrivande som en “ny” koreografisk praktik, och samtidigt, eller kanske från andra förståelsehorisonter, en återgång till koreografins själva grundprinciper; att skriva dansen.

Arbetet med dans och koreografi utövas till viss del i språket, dels det vedertagna, men också i specifika terminologier relaterade till individuella konstnärer och projekt, samtidigt som skrivande också är ett sätt att få syn på, och arbeta med, det egna språket, och där-i-genom den konstnärliga verksamheten. Det koreografiska skrivandet, eller skrivandet i och av koreografi, är ett fält där texten i sig också kan förstås som en böjlig, porös, söndertrasande och formerande rörelse.

I det femte numret av Koreografisk Journal publiceras femton texter av koreografer, konstnärer, curatorer och kritiker som på olika sätt arbetar med både en skrivande – och rörelsebaserad praktik.

Texterna utgör ett vitt spektrum av förhållningssätt och förståelser av det interrelaterade fältet text och koreografi; från den historiska uppkomsten av begreppet koreografi till reflekterande anteckningar, utsägelser om det koreografiska språket och tänkande om det tysta läsandet, skrivande om den koreografiska processen och koreografiska textverk. Efter ett antal utgivna nummer av Koreografisk Journal skapar den aktuella tematiken även ett slags självreflekterande ut-/inifrån; en koreografisk journal kring/över/i text och koreografi.

Skribenter i Koreografisk Journal #5: Caroline Byström, Sybrig Dokter, Marcus Doverud, Marie Fahlin, Moa Franzén, Tova Gerge, Josefin Gladh, Mirko Guido, Efva Lilja, Peter Mills, Pontus Pettersson, Frida Sandström, Kajsa Sandström, Malin Ståhl och Hannah Zafiropoulos.

 

koreoochgrafi

I samband med releasen av Koreografisk Journal #5 hade vi curaterat koreoochgrafi, till vilken vi bjudit in koreografer och dansare att respondera, bli koreograferade, omkoreografera, skriva och läsa texter och delar av texter i journalen; att flytta texten in i rörelsen och röra texten. Texterna i journalen sträcker sig genom koreoochgrafi utanför det tryckta och aktiverar rummet och den levande situationen, blir en förlängning av sig själva samtidigt som de skapar en ny koreografisk form.

koreoochgrafi och releasen av Koreografisk Journal #5 ägde rum på på c.off/ccap i Stockholm den 29:e september 2018 i samarbete med c.off och Reading edge library, där även samtliga utgivna nummer av Koreografisk Journal finns att läsa.

Medverkande i koreoochgrafi: Pär Andersson, Anna Asplind, Minna Berglund, Elise Brewer, Rebecca Chentinell, Marie Fahlin, Moa Franzén, Tova Gerge, Frédéric Gies, Mirko Guido, Pontus Pettersson, Per Sacklén, Rebecka Stillman, Maria Öhman och Cicilia Östholm.

Koreografisk Journal #5: Text och koreoochgrafi genomförs med stöd av Kulturrådet och Stockholms Stad och i samarbete med c.off och Reading edge library.

koreoochgrafi_elisekoreoochgrafi_pär_anna koreoochgrafi_pontus  koreoochgrafi_fred