festival:display

festival:display genomfördes första gången på Moderna Museet 2011. Festivalen fick då ett fantastiskt mottagande och blev en succé hos såväl publik som kritiker och har dessutom fått ett mycket starkt gensvar från den egna branschen. Den andra festivalen genomfördes 2013 på Weld, och den tredje och sista på Kungliga Operans Rotunda 2015.

Läs mer om tidigare års festivaler, 2011 och 2013, genom att klicka på det aktuella årtalet menyn under ”Projekt”.

Mer information om festival:display 2015 hittar du på:

festivaldisplay.com