Samarbeten

Koreografiska Konstitutet samarbetar med flera andra aktörer inom koreografi- och konstfältet. Samarbetena utgår ifrån respektive projekt och ser därmed olika ut beroende på projektens karaktär och behov.

Hittills har Koreografiska Konstitutet haft residens hos och/eller samarbeten med bland andra c.off, Moderna MuseetWeld, CCAP, Danscentrum Stockholm, DOCH, MDTDansens Hus och Bonniers konsthall.