Koreografisk Journal #1

Ladda ner Koreografisk Journal #1 här!


Tema #1: Kritik
Det första numret av Koreografisk Journal ägnade vi åt temat Kritik.

Kritikens och det kritiska samtalets svaga ställning inom det koreografiska fältet är en situation och ett tillstånd som påverkar koreografikonstens synlighet, diskurs, kontextualisering och dess placering i konsthistorien.

Inför Koreografisk Journal #1 formulerade vi några frågeställningar som delvis fungerat som underlag för de skribenter – koreografer, dansare, konstnärer, kritiker, dans- och konstvetare samt curatorer – som medverkar med nya texter: Vad är och gör kritik? För vem finns kritiken? Vad har kritiken för betydelse för konstformen och fältet koreografi? Var finns det forum och konstruktiva samtal som kan belysa och förändra den aktuella situationen? Vad har kritiken för plats idag?

Första numrets skribenter: Danjel Andersson, Rebecca Chentinell, Sybrig Dokter, Anna Efraimsson, Marie Fahlin, Jonatan Habib Engqvist, Pavle Heidler, Katarina Lion, Cecilia Olsson, Thomas Olsson, Corina Oprea, Kajsa Sandström, Katja Seitajoki, Jens Sethzman, Helena Stenkvist, Sanna Söderholm, Lisa Torell och Anna Ådahl.