Projekt

Projekten vi driver går utanför ramarna för traditionella scenprojekt och ger utrymme för idéer som bryter rådande format.

Koreografiska Konstitutets verksamhet bygger på en växelverkan mellan egna projekt och projekt föreslagna från andra koreografer. Vi välkomnar förslag och idéer som kan utvecklas i samarbete med oss, både konstnärligt och kuratoriellt.