festival:display 2015

Välkommen till festival:display 2015 på Kungliga Operans Rotunda
den 17:e – 19:e september, kuraterad av Koreografiska Konstitutet!

Rotundan

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Caprioli, Rebecca Chentinell, Marie Fahlin, Petter Jacobsson & Tom Caley, Anna Koch, Sebastian Lingserius, Peter Mills, Mårten Spångberg och Rebecka Stillman är inbjudna att koreografera och dansa varsitt nytt soloverk.

Här kan du ladda ned programmet för festival:display 2015:

festivaldisplay_2015_lowres

 

 

 

 

 

 

Koreografiska Konstitutet har för festival:display 2015 skapat en struktur och ett format där de ingående verken presenteras i en följd och där varje verk har sin egen, av koreografen vald, specifika ”scen” och publikplacering. Varje verk kommer att vara sex minuter långt och kommer att finnas noterat, av koreografen, i det tryckta programmet tillsammans med en text i vilken koreografen diskuterar verket och processen av att arbeta med koreografi, dans och notation och sambandet dem emellan. Mellan varje verk förflyttar sig publiken till en ny plats enligt instruktioner i programmet.

På vilka sätt över-lever koreografi dansens efemeralitet? När och var tar koreografi plats? Hur förhåller sig den noterade koreografin till dansandet av densamma? På vilka sätt, och till vilken grad, är det möjligt att skapa en notation som fångar det essentiella i koreografin? För vem noteras koreografin? I festival:display 2015 presenteras tio olika möjliga svar på dessa frågor i form av nya soloverk.

Läs mer om festival:display 2015festivaldisplay.com

Läs recensionen i Danstidningen:
www.danstidningen.se/2015/09/21/ny-koreografi-i-tio-akter/