Koreografisk Journal #2

Ladda ner Koreografisk Journal #2 här!


Tema #2: Dans och Koreografi

Under de senaste åren har koreografi som konstnärligt fält expanderat, en mängd olika definitioner har formulerats och det ökande intresset för konstformen har bidragit till att skapat nya terränger och ett expansivt och mångfacetterat område för koreografi att verka i. Vi har också kunna ta del av diskussioner kring dansbegreppet, vad det står för, och frågor om var dansen är på väg. Behöver vi reda ut begreppen koreografi och dans och relationen dem emellan? Hur kan koreografiska och dansande praktiker se ut i dag? Vilka aktuella frågor ställs verksamma inför och vari ligger angelägenheten i att arbeta med dans och koreografi? I det andra numret av Koreografisk Journal har vi öppnat upp för en mängd olika infallsvinklar på temat där skribenterna formulerat både analytiska, beskrivande och poetiska texter.

I föregående nummer ställde vi frågor om vad kritik är och gör, för vem den finns till och vad den har för plats idag. Nu följer vi upp temat med nya texter som diskuterar, utvecklar och ger svar och förslag på hur vi kan förstå och producera kritik i relation till det konstnärliga arbetet.

Skribenter i andra numret: Örjan Abrahamsson, Francisca Beckert, Jac Carlsson, Rebecca Chentinell, Andrea Csaszni Rygh, Sybrig Dokter, Marcus Doverud, Anna Efraimsson, Marie Fahlin, Linda Forsman, Anna-Mi Fredriksson, Pil Hansen, Pavle Heidler, Camilla Larsson, Josefine Larson Olin, Cecilia Malmström Olsson, Thomas Olsson, Anna Pehrsson, Cecilia Roos, Tove Salmgren, Kajsa Sandström, Venke Marie Sortland, Vilde Sparre, Mårten Spångberg, Rebecka Stillman, Peter Stamer, Liv Strand, Malin Ståhl, Ellen Söderhult, Margareta Sörenson, Bahar Temiz, Annika Vestel.