Koreografisk Journal #4

Ladda ner Koreografisk Journal #4 här!


Tema #4: Dokumentation

Koreografi har ju, kanske av hävd, ofta dokumenterats genom videomediet och genom koreografens egna anteckningar, illustrationer och scores. Hur kan vi tänka om dokumentation i andra medium och material, utifrån den enskilda koreografin? Finns det andra former av dokumentation som dans och koreografi skulle gagnas av?

Vad innebär det för både konstutövandet och dokumentationsarbetet att/när det utförs av konstnären själv? Hur påverkas, omformas eller omskrivs praktiken och/eller verket i relation till dokumentationen och dokumentationsmetoderna? Om dokumentationen “skriver om” det konstnärliga verket, blir det då ett eget verk eller en representation? Från vilket, och från vems, perspektiv dokumenteras koreografi? Vad i den konstnärliga praktiken dokumenteras; processen, instuderingen eller verket?

Vilken betydelse har dokumentation i koreografens arbete och hur relaterar koreografer till sin samlade dokumentation? Hur påverkar dokumentation av tidigare verk det fortsatta arbetet och kommande processer?

Vilken roll spelar dokumentationen av ett verk när det gäller dels kommunikation och representation, och dels skapandet av dans- och koreografihistorien? Kan man påstå att kommunikationsmaterial och dokumentation är olika saker eller bildar de tillsammans dokumentationen och representationen av verket? Att allt fler verk, i sin helhet, finns tillgängliga online, hur förändrar det oss som åskådare av dans och koreografi och hur påverkar det verket och oss konstnärer i vårt arbete?

I det fjärde numret av Koreografisk Journal har nio skribenter, utifrån olika frågeställningar, erfarenheter och perspektiv, granskat och skildrat sitt personliga förhållningssätt till dokumentation. Det är nio motstridiga texter där förståelsen för dokumentationens betydelse som praktik, objekt och historieskrivning står sida vid sida, kritiskt kommunicerande med varandra.

Fjärde numrets skribenter: Christopher Engdahl, Peter Mills, Thomas Olsson, Olof Persson, Astrid von Rosen, Alison Sandgren, Manon Santkin, Malin Ståhl och Lisa Torell.