festival:display

festival:display genomfördes första gången på Moderna Museet 2011. Festivalen fick då ett fantastiskt mottagande och blev en succé hos såväl publik som kritiker och har dessutom fått ett mycket starkt gensvar från den egna branschen. Den andra festivalen genomfördes 2013 på Weld, och i år kommer den sista festivalen i serien att äga rum.

Läs mer om tidigare års festivaler, 2011 och 2013, genom att klicka på det aktuella årtalet menyn under ”Projekt”.

Mer information om festival:display samt 2015 års festival hittar du på:

www.festivaldisplay.com