Styrelse

Koreografiska Konstitutet är en ideell förening som verkar för konstnärlig utveckling inom konstområdet koreografi. Styrelsen består av personer engagerade och verksamma inom dans- och koreografifältet, alla med olika bakgrund, yrkesroll och perspektiv inom området.

Greta von Rosen Stövind, Ordförande
Stiftelsejurist Swedbank Juristbyrå, Swedbank Stiftelsetjänst sedan 2012. Utbildad vid Stockholms universitet och undervisar även i civilrätt vid Kungliga Tekniska högskolan sedan 2005. Är utbildad balettdansare från skolor som Kungliga Svenska Balettskolan, the Juilliard School och Royal Ballet School och var dansare i Kungliga Baletten med solistroller i exempelvis Rose av Matilde Monniér och Second Detail av William Forsythe innan juridikstudierna. Fick bland annat Drottningholm stipendiet 2003.

Nina Bozic, Kassör
Nina har en bakgrund inom kommunikation och marknadsföring och har främst arbetat inom näringslivet. Först som kommunikationsansvarig i förlaget Sanje, sedan två år som affärskonsult i det internationella konsultföretaget Deloitte och senare som chef för CEED (Centrum för Entreprenörskap och Executive Development) i Slovenien, ett företagarvänligt samhälle i södra och östra Europa med stöd av USAID och den amerikanska riskkapitalfonden SEAF.

2008 lämnade hon sitt jobb i näringslivet och deltog under flera månader i utbildningen för samtida dans på Nomad Dance Academy, som anordnades av Balkan Dance Network, där hon utvecklade sitt första konstnärliga projekt – en föreställning med titeln Art Vs. Business. Verket har sedan framförts i Slovenien och på olika internationella dansfestivaler och företagsevenemang. Sedan dess har hon jobbat som frilansande konsult inom områdena kreativitet, innovation, ledarskap och entreprenörskap. Hon är för närvarande även doktorand på Mälardalens högskola där hon forskar i hur man kan använda kunskap, arbetsprinciper och verktyg från samtida scenkonst för att stimulera kreativitet och innovation i näringslivet. Hon är intresserad av olika sätt att koppla ihop kultur och näringsliv, i självorganiserande kreativa tvärvetenskapliga samhällen, utveckling av mänsklig potential, och processer av organisatoriska och samhälleliga förändringar.

Katarina Lion, Sekreterare
Katarina Lion är sedan 2001 fil. dr i Teatervetenskap med inriktning på dansforskning. Med avhandlingen Le(s) Sacre(s)  En socio- kulturell analys av tio versioner av ett våroffer (2001) fördjupades  intresset för att utforska danshistorieskrivning och dansanalys genom post-koloniala perspektiv och metoder. Har mellan 2003-2010 bedrivit olika forskningsprojekt kring dansanalys, bland annat i Vietnam och på Dans- och cirkushögskolan (Doch). År 2010 avslutades projekten med Det ena genom det andra – en forskningsrapport kring dans, analys och historieskrivning med utgångspunkt i Vietnam.

Idag samarbetar Lion med Zebradans och koreografen Tanja Turrula i ett kombinerat Community- och  forskningsprojekt kring mång- och interkulturell dansdidaktik i Tensta. Katarina Lion arbetar även som huvudlärare och universitetslektor i dansteori på institutionen för danspedagogik på Dans och cirkushögskolan (Doch). Dessutom föreläser och undervisar hon i konst och kultur och dansvetenskapliga ämnen på institutionen för teatervetenskap på Stockholms Universitetet, samt på Balettakademin och Svenska Kungliga balettskolan. Hon är lärarrepresentant i Doch:s styrelse samt styrelseledamot och sekreterare i Koreografiska Konstitutet.